Onsdag i förra veckan kom jag hem och började laga middag, då kom kära kerstin till mig för att visa ett brev hon och hennes vän skrivit under dagen. Det var ett brev till Bergs kommun. – Ska ni skicka det här? Var min första fråga, inte nedslående alls, utan mer lite fundersamt. – Det har vi redan gjort! Vi skrev ut tre stycken!! var Kerstin svar på frågan.

Det känns  bra att barnen engagerar sig och vet var man kan vända sig, men jag undrar ju också varför de hellre skrev brev till kommunen än att hämta några skräppåsar och städade runt Tempo??

Det får jag fundera på en stund, kanske hämta några påsar och städa tillsammans med barnen-

Annonser

När jag var liten så sa alltid pappa att om det skulle få finnas en president för Hackås så skulle det vara jag. Jag skyddade byn och dess invånare i alla lägen, det fanns inget ont att säga om vår lilla by. Jag har kanske en lite mer komplex bild nu men jag har fortfarande stor tro på Hackåsbygden och dess invånare.

Nu på förmiddagen var jag på ett ganska välbesökt möte kring det arbete som församlingen gör kring Pilgrimsleder och annan verksamhet i området kring kyrkan, det vi nu kallar ” Himmelriket”. Många idéer finns och redan nu kommer datum att bokas för olika aktiviteter. Konstkurser för vuxna och barn, intensivkurs med ”Sång för alla”, kyrkbåtsroddartävling, mm mm. Det känns som om det kommer att bli en händelserik sommar !

 

I Bergs kommun pågår nu diskussioner kring vindkraften. En översiktsplan är ute på remiss. Det finns grupper som mobiliserar mot utbyggnad av vindkraftverk.

Jag är för vindkraften, varför? Jo främst för att vi ska ta ansvar över vår energiförbrukning, samtidigt som vi alla måste ta ansvar för att minska vår förbrukning så måste vi hitta nya källor för energi. Vår landskapsbild kommer att förändras, det är sant. Men det som förvånar mig allra mest är att det kan vara samma personer som är för en uranbrytning som är emot vindkraften???

Jag och mina partivänner i Socialdemokraterna har sagt ett starkt NEJ till uranbrytning och självklart stöder vi ej heller en utbyggnad av kärnkraften. Vi är också för en utbyggnad av vindkraften och stöder den i vårt remissvar. Vi är också för en bra dialog med medborgarna och är glad över de möten som arrangerats i kommunen så att medborgare har kunnat ställa sina frågor och fått svar.

Jag kommer dessutom aldrig att medverka till att vi ska ha en folkomröstning om Uranbrytningen i kommunen. Varför?

Hur ska vi som folkrörelse med våra ganska få resurser kunna mobilisera på samma sätt som internationella företag med miljarder kronor i sikte om brytning tillåts.

Fram för dialog och bra kommunikation och öppna möten.

Läs gärna mer om uran här.

Läs gärna mer om vindkraft i Berg här.


I dag åkte jag in till stan från morgonen, vid 12.45 var jag hungrig och hade klarat av mina ärenden. Det var bara 15 minuter tills vår plattform för en ny regering skulle presenteras. Jag gick till mitt favoritlunchställe, köpte med mig lunch och satte mig i bilen, åt och lyssnade på radion. Med minnet om en energirik, tydlig och intresserad Mona Sahlin i länet i går lyssnade jag till hennes inledning, känslan om framtidstro finns och jag känner hopp.

Det finns ett vägval: Investeringar i skola och sjukvård eller fortsatta skattesänkningar. Fler jobb eller ökade klyftor.

Det känns bra att kunna berätta om allt som finns med i plattformen, några punkter som jag känner lite extra för så här första dagen:

  • Max 5 barn per personal i förskolan.
  • Öka lärartätheten i grundskolan till 9 lärare på 100 elever.
  • Ta bort aktivitetsförbudet mot unga.
  • Högre studiemedel. 400 kr i bidrag, 200 kr i län per månad.
  • 100 miljarder för utbyggnad av järnvägar.
  • Alla ska få vård efter behov.
  • Ingen ska bli försäkringslös.
  • Fria timmar i hemtjänsten som de äldre kan välja själv hur de ska användas.
  • En miljard till kulturen.
  • Sänkt arbetsgivaravgift för småföretagen.

FÖR HELA SVERIGE!