Vi lägger fram Budget 2012

oktober 26, 2011

20111026-131626.jpg

Kommunalråd Karin Paulsson inleder Budget 2112

Vi lägger fram en budget för 2012 som visar att vi klarar målet om god ekonomisk hushållning genom att klara målet om att förbruka 98% av skatteintäkterna. Men vi får inte slå oss till ro med detta med tanke på det ekonomiska läget i vår omvärld. Det är bara att konstatera att det vänder lätt och att kommunen är känslig för exempelvis ökade behov i verksamheten och ränteförändringar.

Vi kan även konstatera att även om vi klarar uppsatta ekonomiska mål så hade vi velat haft utrymme till att höja grundbemanningen inom äldreomsorgen och förskolan. Detta är dock politiska målsättningar som ligger kvar och som vi kommer att arbeta för att uppnå under mandatperioden. Även fortsättningsvis är utmaningen att kombinera besparingar med satsningar för att behålla eller helst höja kvalitén.

För den styrande majoriteten är det viktigt att skapa utrymme för offensiva utvecklingssatsningar eftersom det är så vi skapar förutsättningar för människor att vilja bo kvar och bosätta sig i kommunen.

När det gäller utvecklingssatsningar så arbetar vi med balanserade styrkort som är ett bra sätt att mäta och följa upp om vi når upp till uppsatta mål.

I projektet ”Helt rätt i Berg” arbetar vi med att ge kommunens anställda möjlighet till heltider, något som är viktigt för att klara rekryteringen framöver och för att stärka de anställdas möjlighet till försörjning.

Något som diskuterats under lång tid är den organisatoriska placeringen av badverksamheten. Badveerksamheten är en viktig utvecklingsfråga för kommunen

Annonser