På plats 280 av 290…

november 10, 2010

Näringslivsveckan pågår. jag har i dag varit på frukostmöte i Svenstavik som Svenskt Näringsliv och Näringslivsavdelningen på kommunen bjöd in till- Mötet riktade sig främst till företagare och tog upp frågeställningen : Vad är viktigt för er, här i Bergs kommun. jag är väldigt glad att så många företagare tog sig tid att åka på mötet, det är så värdefullt att lyssna till och föra en dialog med näringslivet för att bättre förstå förutsättningarna i olika branscher. Bara för att jag är företagare så betyder det inte att jag kan alla branscher…

Bergs kommuns service till företagare kommer på plats 280 av 290 i Svenskt Näringslivs ranking. jag tänker inte bli nedslagen jag tar det som en utmaning!

Hur kan vi bli bättre? Hur kan den nya politiska majoriteten bli bättre på att möta näringslivet, föra dialog, återkoppla och visa engagemang? Det är frågor som jag kommer att ta stort ansvar för att försöka besvara under den närmaste tiden.

Jag ska i alla funderingar ställa mig frågan ”vad är mitt ansvar”.  Vi måste utgå ifrån att jag kan göra något, inte att det är någon annans ansvar. Det jag kan göra är kanske att ta reda på vem som har ansvaret i just den frågan och återkomma med en kontakt.

Vi har alla ett ansvar, men jag vidhåller att det är den politiska ledningen som visar riktningen och ska stå för visioner och visa vart vi vill.

 

Annonser

I Bergs kommun pågår nu diskussioner kring vindkraften. En översiktsplan är ute på remiss. Det finns grupper som mobiliserar mot utbyggnad av vindkraftverk.

Jag är för vindkraften, varför? Jo främst för att vi ska ta ansvar över vår energiförbrukning, samtidigt som vi alla måste ta ansvar för att minska vår förbrukning så måste vi hitta nya källor för energi. Vår landskapsbild kommer att förändras, det är sant. Men det som förvånar mig allra mest är att det kan vara samma personer som är för en uranbrytning som är emot vindkraften???

Jag och mina partivänner i Socialdemokraterna har sagt ett starkt NEJ till uranbrytning och självklart stöder vi ej heller en utbyggnad av kärnkraften. Vi är också för en utbyggnad av vindkraften och stöder den i vårt remissvar. Vi är också för en bra dialog med medborgarna och är glad över de möten som arrangerats i kommunen så att medborgare har kunnat ställa sina frågor och fått svar.

Jag kommer dessutom aldrig att medverka till att vi ska ha en folkomröstning om Uranbrytningen i kommunen. Varför?

Hur ska vi som folkrörelse med våra ganska få resurser kunna mobilisera på samma sätt som internationella företag med miljarder kronor i sikte om brytning tillåts.

Fram för dialog och bra kommunikation och öppna möten.

Läs gärna mer om uran här.

Läs gärna mer om vindkraft i Berg här.